Historia Szkoły


 

 

Plan  średniowiecznego Przeworska.

 
 
 

         Nasza szkoła jest najstarszą szkołą podstawową w Przeworsku. Swymi początkami sięga późnego średniowiecza. Pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły parafialnej w Przeworsku pochodziły z roku 1419. Do połowy XVIII wieku nauka odbywała się  prawdopodobnie w budynku ówczesnego klasztoru Bożogrobców- założycieli tej szkoły. Okres rozkwitu  szkoły przypadał na lata XV i XVI wieku. Wówczas to funkcję kolejnych nauczycieli pełnili wracający do Przeworska absolwenci Akademii Krakowskiej. Różne były koleje  losu "Przeworskiej Jedynki" i jej uczniów. Często zmieniano lokale, w których uczyła się młodzież.


         Dopiero w 1904 roku oddano do użytku budynek przy ulicy Szkolnej, w którym znalazły się sale lekcyjne na miarę potrzeb społeczeństwa miasta Przeworska.

        

         W czasie I wojny światowej budynek szkoły był zajmowany na przemian przez wojska rosyjskie i niemieckie - w zależności od sytuacji na froncie. Okupanci zniszczyli sprzęt szkolny i z dużym sentymentem tworzony księgozbiór biblioteczny, wykorzystując go na .... opał. Okres II wojny światowej też nie był lepszy dla szkoły. 10.IX. 1939r. o godzinie 1400 Niemcy  wkroczyli do Przeworska i budynek szkoły przejęli na koszary wojskowe. Zniszczyli sprzęt szkolny, pomoce naukowe  i księgozbiór. Zdołano ocalić jedynie część map i dokumentację szkoły. Nastąpiła przerwa w nauce do 1940 roku. Później na potrzeby szkoły przeznaczano różne pomieszczenia między innymi domy pożydowskie i klasztor O.O.Bernardynów.


         Dnia 27.VII.1944 roku Przeworsk został wyzwolony spod okupacji niemieckiej, a już 27.IX.1944 roku rozpoczęła się  w szkole nauka. Z biegiem lat budynek szkoły przestał spełniać wymagania rodziców i nauczycieli, postanowiono przystąpić do budowy nowej, nowoczesnej szkoły.


         Wiosną 1963 roku przystąpiono do budowy. Otwarcie  nowego budynku szkoły nastąpiło w styczniu 1965 roku. Systematycznie wzrastająca liczba uczniów wymusiła konieczność rozbudowy szkoły. Nowe skrzydło szkoły oddano do użytku we wrześniu 1989 roku. Obecnie możemy się pochwalić  salą Jana Pawła II, 35 pracowniami lekcyjnymi, dwoma salami gimnastycznymi, pracownią komputerową i pracownią informatyczną, krytą pływalnią,  skomputeryzowaną biblioteką, świetlicą szkolną i stołówką.